phone
Pozovite nas011 311 35 85

Način poručivanja

Robu možete poručiti na sledeće načine:

  • - Online, putem sajta
  • - Telefonom

Nakon uplate predračuna, roba će biti isporučena u roku od 2 radna dana za teritoriju Beograda a za teritoriju Srbije do 3 radna dana.

Način plaćanja

Jedini način plaćanja je virmanom preko računa. Nakon poručivanja proizvoda iz Korpe, sistem će Vam formirati jedinstvenu porudžbinu u kojoj će Vam se nalaziti i predračun.

Poručena roba je vlasništvo isporučioca sve do momenta uplate predračuna u celini.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja (3 dana od formiranja porudžbine), zadržavamo pravo na odbijanje porudžbine.

U slučaju spora utvrđuje se nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

Isporuka

DRALE d.o.o. svojim vozilima isporučuje robu vrednosti od 3.000,00 dinara neto (bez PDV) svojim vozilima na području Beograda.

Porudžbine manje vrednosti se preuzimaju u magacinu DRALE d.o.o. na adresi Bulevar Umetnosti 27 Novi Beograd.

Porudžbine za unutrašnjost DRALE d.o.o. šalje kurirskom službom o svom trošku ako je neto vrednost porudžbine (bez PDV) veća od 10.000,00 dinara.

Porudžbine manje vrednosti se šalju kurirskom službom o trošku kupca.

Reklamacije na kvalitet isporučene robe prihvatamo u roku od 8 dana, u skladu sa pravilnikom firme.

Rokovi za isporuku su:
- 1 do 2 radna dana po evidenciji uplate na izvodu za teritoriju grada Beograda i
- do 3 radna dana po evidenciji uplate na izvodu za teritoriju Srbije.

Reklamacije i povraćaj robe

Molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate artikle i pripadajuću dokumentaciju. Za sve eventualne nepravilnosti, rok za reklamaciju je od 15-30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.

Prodavac omogućava Kupcu povrat pogrešno poručene robe u roku od 15 dana od prijema Računa-Otpremnice. Kupac je u obavezi da dostavi „Zahtev za povrat robe“ na memorandumu i overen pečatom. "Zahtev za povrat robe" treba da sadrži sledeće informacije:

  • - razlog za vršenje povratka
  • - naziv i količina artikala koji se vraćaju
  • - broj Računa-Otpremnice po kojoj je roba primljena
  • - broj tekućeg računa Kupca na koji se uplaćuju (vraćaju) sredstva za vraćenu robu (ukoliko je u pitanju avansna uplata)

Roba koja se vraća mora biti nova (nekorišćena), neoštećena i spakovana u originalnu neoštećenu ambalažu. Troškove slanja pogrešno poručene robe, kao i isporuke zamenskih artikala, snosi Kupac. Nije moguće vratiti korišćenu, raspakovanu, oštećenu robu, robu bez pripadajuće ambalaže, artikle iz grupe „Reklamni materijal“, artikle koji su brendirani, originalne tonere i robu koja se nabavlja i uvozi na zahtev Kupca.

Nakon prijema dokumenta „Zahtev za povrat robe“, prijema i pregleda robe i odobrenja povraćaja robe, šaljemo Povratnicu i Knjižno razduženje. Pre uplaćivanja sredstava za vraćenu robu ili slanja zamenskih artikala, neophodno je da primimo potpisane originale poslatih dokumenata (Povratnica i Knjižno razduženje).

Ukoliko prilikom preuzimanja robe od kurirske službe ustanovite vidno oštećenje robe ili pakovanja ili nakon otvaranja paketa ustanovite da je roba fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24h kontaktirate kurirsku službu i sa njima napravite zapisnik o oštećenju.

Troškove preuzimanja, slanja i zamene artikala koje smo mi pogrešno isporučili snosi Drale d.o.o. Zamenu pogrešno isporučenih artikala je moguće izvršiti u roku od 30 dana od prijema robe i Računa/Otpremnice.

Artikle sa "skrivenom" manom (koja se nije mogla odmah primetiti) moguće je reklamirati u roku od 30 dana.
Artikle iz grupe "Prezentacija" kod kojih je potpisan dokument o ispravnosti prilikom prijema robe, nije moguće reklamirati.